تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

اصول و مبانی مدل تعالی ( سرآمدی ) سازمانی EFQMشناسه محصول: 862786
موجود

اصول و مبانی مدل تعالی ( سرآمدی ) سازمانی EFQM

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

اصول و مبانی مدل تعالی ( سرآمدی ) سازمانی EFQM

اصول و مباني مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM

تعريف تعالي سازماني

مدل تعالي ؛ ساختار مديريتي است که با تکيه براصول و مفاهيم اساسي و توجه داشتن به معيارهاي اصلي مديريت کيفيت فراگير و سيستم خودارزيابي موجبات پيشرفت و بهسازي را فراهم ميکند.

مدل تعالي ؛ ابزاري جهت سنجش ميزان  استقرار سيستمها در سازمان و خودارزيابي و راهنمايي است که مسير فعاليت مديران را براي بهبود عملکرد شناسايي و تعيين ميکند . بنابراين پيام کليدي مدل تعالي متکي بر پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه اين مدل بعنوان يک ساختار مديريتي مناسب و منطقي شناسايي ميشود و چه کساني مي توانند در اين زنجيره ارتباط و تعاملات نقش اساسي را ايفا کند.  سطح اول اين مدل اهداف کلي و در سطح بعدي اهداف کلي به درجات و مقياس هاي کمي و قابل انداره گيري تجزيه و تبديل ميشود .

مزاياي مدل تعالي سازماني

 1. اين مدل از فرآيندهاي سازماني سيستماتيك و فراگير برخوردار است .
 2. نسبت به تغيير و تحول و نيازهاي ذي نفعان واكنش سريع دارد.
 3. به نتايج كسب شده توسط سازمان توجه ويژه اي دارد.
 4. ارزيابي مبتني بر واقعيات است .
 5. مشاركت گسترده كاركنان در انجام امور را مد نظر قرار ميدهد.
 6. نقاط قوت زمينه هاي بهبود پذير در اين مدل قابل شناسائي است .
 7. زبان مشترك مديريت و كاركنان را فراهم ميكند.
 8. تبادل تجربيات درون و بيرون سازمان با بكار گيري ابزار الگو برداري صحيح صورت ميگيرد.
 9. به منظور  سر آمد كردن سازمان از روش خود ارزيابي استفاده مي شود.

10.  محركي براي يادگيري هاي فردي و سازماني است.

11.  نشان دادن تصويري واقعي از کيفيت فعاليتهاي سازمان

12.  شناسايي حوزه هاي تمرکز فعاليتهاي بهبود

13.  ساماندهي طرحهاي بهبود در چارچوبي واحد

 

 

معيارهاي نه گانه مدل تعالي سازماني

سازمانها جهت خودارزيابي و سنجش خود با ديگر سازمانها نيازمند ابزاري ويژه و مناسب و داراي ساختار مديريتي ميباشند که مدلهاي تعالي داراي اين ويژگي است .

اين مدل داراي نه معيار است پنج معيار توانمندسازها: رهبري ، خط مشي و استراتژي ، کارکنان، مشارکتها و منابع ، فرآيندها  و چهار معيار نتايج : نتايج مشتريان ، نتايج کارکنان ، نتايج جامعه و نتايج کليدي عملکرد

معيارهاي توانمندساز ، آنچه را که يک سازمان انجام ميدهد پوشش ميدهند و عواملي هستند که سازمان را براي رسيدن به نتايج عالي توانمند مي سازد و معيارهاي نتايج ، نتايجي هستند که يک سازمان بدست مي آورد و بيان کننده دستاوردهاي حاصل از اجراي مناسب توانمندسازها هستند.

10صفحه ورد قابل ویرایش


بررسی تاریخ علم آمارشناسه محصول: 686759
موجود

بررسی تاریخ علم آمار

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

بررسی تاریخ علم آمار

بررسی تاریخ علم آمار

بررسی تاریخ علم آمار
با ظهور سرمايه داري و گسترش تجارت، آمار در مقابل مسائل مركب تر و پيچيده تري قرار مي گيرد و حجم اطلاعات جمع آوري شده افزايش مي يابد و در نتيجه كارهاي آماري نيز توسعه مي يابد. بطوريكه از نظر ماهيت عميق تر، از نظر موضوع مورد مطالعه وسيع تر و از نظر وسائلي كه به كار گرفته مي شود كاملتر ميگردد.
در تحقيق هاي علمي بيش از همه اين فكر كه آمار در قرن هفدهم به خود شكل يك علم مي گيرد طرفدار پيدا كرده است. در اواسط قرن هفدهم در انگلستان يك جريان علمي پديد امد كه نام‌” حساب سياسي“ به خود گرفت. اين جريان علمي را ويليام پتي و جان گرانت آغاز كردند و بعد از آنها بنام كتب ” حسابدانهاي سياسي “ ناميده شد. اين دانشمندان در برسي هاي خود از مشخص كننده هاي آمار همچون كميت هاي نسبي و متوسط استفاده مي كردند. همزمان با ظهور اين مكتب، در آلمان مكتب ” آمار توصيفي “ يا ”دولت شناسي“ توسعه يافت. ظهور اين علم به سالهاي 1660 مربوط ميگردد. دانشمندان اين مكتب سعي وافر داشتند كه به طور همه جانبه اي با استفاده از اعداد، دولتها و كشورها را تشريح و تفسير كنند. بين داشمندان دولت شناس، بيش از همه ” آخن وال“ استاد دروس حقوق بين الملل و آمار در دانشگاه گوتينگن جلب نظر ميكند. بعضي از آمار دانان آخن وال را پدر آمار مي دانند. البته از بنيانگذاران علم آمار، قبل از ديگران مي توان از ” كتله“ نام برد.

كليت آمار و رياضي
کلمه آمار و داده ها باهم مترادف هستند .به عبارت ديگر آمار يعني اعداد مربوط به دنياي ما ونتيجه گيري از آنها براي کشف واقعيتها. آمار ازنظر تاريخي از راه سرشماري وکسب ماليات وجدول هاي مرگ مير آغازشدو به صورت آمار جديد براي کشف حقايق به کمک داده ها به علوم وعلوم اجتماعي راه يافت .بنابراين آمار با تجربه ومشاهده محض روندي ديگر داشته است . با اينكه مفاهيم رياضي مانند جمع وتفريق وقضايايي مهم مانند قضيه فيثاغورث، ابتدا براساس تجربه ومشاهده بوده اند بعدها مطلق گرايان با تلاش فکري خود در طول زمان اين مفاهيم وقضايارا ازعالم تجربه جدا کرده ودر ذهن پروراندند که در نتيجه آن مبناي رياضي امروز آفريده شده است .
معاني كه مي توان از آمار برداشت كرد
از واژه آمار 3 معني مي توان برداشت کرد :
الف- اطلاعات عددي :مجموعه اعدادي که به روش خاصي از جامعه تحت مطالعه، جمع آوري وبه صورت جدول ونمودار باشاخه هاي عددي ارائه مي شود .

17 صفحه  ورد قابل ویرایش


پاورپوینت ناهنجاریهای گردنشناسه محصول: 685928
موجود

پاورپوینت ناهنجاریهای گردن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت ناهنجاریهای گردن

پاورپوینت ناهنجاریهای گردن

حرکات اصلاحی
corrective exercise   
نا هنجاریهای گردن

ستون فقرات از یک طرف محافظ نخاع شوکی و از طرف دیگر علاوه بر تحمل وزن سروگردن و تنه به آنها اجازه حرکت می دهد.
ستون فقرات از رویهم قرار گرفتن ٣٣مهره و١١٠ مفصل تشكيل شده و داراي پنج بخش است:
         7 مهره گردني
                12 مهره پشتي
                        5  مهره كمري
                                5  مهره خاجی
                                       4  مهره دنبالیچه


عضلات اطراف ستون مهره ای در نگهداری آن در وضعیت قائم نقش مهمی دارند.
همچنین بيشترين حركت پذيري در ناحیه مهره هاي گردني می باشد و با توجه به قوسهای ستون فقرات بعد از بدنیا آمدن فرد اولین قوس تشکیل شده در این ستون، قوس گردنی می باشد.

وضعیتهای مناسب و نامناسب بدن می تواند
در تمامی حالات بدن از قبیل ایستادن، راه
رفتن، نشستن، خوابیدن و... وجود داشته
باشد.

 


♣ در حالت کلی بدن هنگامی دارای بهترین
تعادل در حالت ایستادن است که اگر یک خط
عمودی از کنار بدن اوعبور کند:
  مستقیماً از مقابل لاله گوش، از وسط شانه ها،
  از مقابل برآمدگی بزرگ استخوان ران از پهلو،
  تقریباًاز پشت کشکک زانو و درپایین بدن از قسمت
  خارجی قوزک پا عبور کند.


 فشار روي‌ ستون‌ مهره‌هاي‌ گردني‌
 فشار روي‌ ريشه‌هاي‌ عصبي‌
كشيدگي‌ عضلات‌ سمت‌ مقابل‌
اختلالات‌ بينايي‌ (كاهش ميدان‌ ديد‌)
درد

ملاحظات اصلاحی ودرمانی

 در ماههای اولیه زندگی کشش عضله دربیش از٩٠٪ بیماران باعث
اصلاح دائمی ناهنجاری می شود. بنابراین در مراحل اولیه، درمان
حمایتی توصیه میشود.
 ودرمواردی که درمان حمایتی کارگشا نباشد
 عمل جراحی پیشنهاد می شود.

24 صفحه قابل ویرایش


تحقیق در مورد آمار و احتمالشناسه محصول: 680993
موجود

تحقیق در مورد آمار و احتمال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

تحقیق در مورد آمار و احتمال

تحقیق در مورد آمار و احتمال

تحقیق در مورد آمار و احتمال

آمار
آمار چيست؟

بيشتر مردم با كلمه آمار،به مفهومي كه براي ثبت و نمايش اطلاعات عددي به كار مي رود، آشنا هستند: تعداد بيكاران،قيمت روزانه بعضي از سهام در بازار بورس، تعداد افراد تلف شده در اثر شيوع يك بيماري، مثالهايي از اين مفهوم اند.ولي اين مفهوم منطبق با موضوع اصلي مورد بحث آمار نيست.آمار،عمدتا"با وضعيتهايي سروكار دارد كه در آنها وقوع يك پيشامد به طور حتمي قابل پيش بيني نيست.استتنتاجهاي آماري غالبا"غيرحتمي اند، زيرامبتني بر اطلاعات ناكامي هستند:تخمين نرخ جاري بيكاري در يك ناحيه بر مبناي مطالعه روزي چند هزار نفر از مردم، يا بررسي يك طرح جديد ترافيك برمبناي نظرخواهي از تعدادي از افراد يك منطقه،مثالهايي ازاين موضوع اند.موارد ديگري ازعدم حتميت وقتي پيش مي آيد كه مشاهدات مكرر برروي يك پديده،نتايج متفاوتي به دست دهند،حتي اگر سعي كنيم عوامل مؤثر بر پديده اي را كه قرار است مشاهده شود كنترل كنيم.مثلا"،همه درختان كاج يكساله داراي بلندي يكسان نيستند،حتي اگر از يك نوع نهال باشند و تحت شرايط يكسان نور، هواوخاك قرارگيرند.آمار به عنوان يك موضوع علمي،امروزه شامل مفاهيم و روشهايي است كه در تمام پژوهشهايي كه مستلزم جمع آوري داده ها به وسيله يك فرايند آزمايش و مشاهده و انجام استنباط و نتيجه گيري بوسيله تجزيه و تحليل اين داده ها هستند،اهميت بسيار دارند. تعريف آمار: آمار،مجموعه اي ازمفاهيم وروشهاست كه درهرزمينه پژوهش،براي گردآوري وتعبير اطلاعات مربوط به آن وانجام نتيجه گيريها، درشرايطي كه عدم حتميت و تغيير وجود دارد،به كارمي رود.معادل كلمه آمار در زبان انگليسي «statistics» است كه از لحاظ تاريخي، از كلمه لاتين « status» مشتق شده و يكي از معاني كلمه اخير،« state» (دولت ) است. نقش آمار در زندگي روزمره: پي بردن به واقعيات امور ازطريق گردآوري و تعبير داده ها،منحصر به پژوهشگران حرفه اي نيست.اين امردرزندگي روزمره همه مردم كه مي كوشند،آگاهانه يا ناآگاهانه،مسائلي را درباره جامعه،شرايط زندگي،محيط زندگي خودوكل دنيا درك كنند،معمول است.براي كسب اطلاع ازوضع بيكاري،آلودگي ناشي ازضايعات صنعتي،اثر يك مسكن دررفع بيماري وسايرمسائل موردعلاقه درزندگي روزمره؛اطلاعات وارقام راجمع آوري و آنها راتفسير مي نماييم يا كوشش مي كنيم كه تفسيرهاي ديگران رابفهميم. بنابراين،هرروز از طريق تجزيه و تحليل ضمني اطلاعات مبتني بر واقعيات، عمل كسب آگاهي انجام مي گيرد. منابع اطلاعات مبتني بر واقعيات مي توانند تجربيات فردي،اخبار روز در رسانه هاي گروهي،گزارشهاي دولتي،مقالات مجلات تخصصي،پيش بينيهاي هواشناسي،گزارشهاي مربوط به بازار،شاخصهاي هزينه زندگي ونتايج حاصل ازافكار عمومي باشند. روشهاي آماري به طور گسترده اي درتهيه اين گونه گزارشها به كار مي روند.گزارشهاي متكي براستدلال آماري وتفسيردقيق نتايج،واقعا" روشنگرند؛ولي غالبا"استفاده غلط از روشهاي آماري،كه ممكن است عمدي يا ناشي ازسهل انگاري باشد،منجر به نتيجه گيري غلط وتحريف واقعيت مي شود.براي عامه مردم،كه خوانندگان اصلي اين گزارشها هستند،لازم است كه تصوري از استدلال آماري در ذهن داشته باشند تا بتوانند داده ها را به طور صحيح تعبير كنند و نتايج حاصل را ارزيابي نمايند.استدلال آماري ملاكهايي به دست مي دهد كه با استفاده ازآنها مي توان معلوم كرد كه آيا داده ها،واقعا"نتايج را تأييد مي كنند ياخير. البته درهر زمينه اي از تحقيق، اعتبار نتايج بستگي زيادي نيز به نوع استفاده از روشهاي آماري در مرحله جمع آوري داده ها دارد.امروزه روشهاي آماري درحكومتهاي دموكراسي جديدنقش مهمي دارند.مثلا"،اگر نمايندگان انتخابي مردم بتوانندتمايلات موكلانشان را با استفاده از روشهاي نمونه گيري مناسب به طور سريع معلوم كنند، بهتر مي توانند سياست عمومي كشور را در جهت رعايت خواسته هاي مردم تنظيم كنند. ارتباط متقابل آمار و ساير رشته ها: وظيفه اوليه آمار،كه صرفا" عبارت است از جمع آوري و نمايش داده ها بود،كاملا"تغيير كرده است و نقش جديد آن،فراهم آوردن ابزارهايي تحليلي است كه با استفاده از آنها بتوان داده ها را به طور مؤثر جمع آوري كرد و از آنها معاني لازم را بيرون كشيده و تفسير نمود.با استفاده از مفاهيم و روشهاي آماري مي توان از روي نمونه،نتيجه گيريهاي معتبري در مورد جامعه به عمل آورد.علم آمار در تمام آن دسته از فعاليتهاي بشري كه در آنها،اثبات ادعاها و طبقه بندي اطلاعات مبتني بر شواهد تجربي است،حضور دارد. كاربرد روشهاي آماري در قلمروهاي گوناگوني از علوم انساني،علوم و مهندسي،رشته هاي علمي جديدي پديد آورده است كه در ارتباط متقابل با آمارهستند،نظير آمارزيستي،روانسنجي،آمار مهندسي،آماربازرگاني، اقتصادسنجي وجمعيت شناسي.بعلاوه علم آمار در رشته هاي بسيار ديگري كه هنوز از تركيب آنها با آمار شاخه هايي با اسامي خاص پديد نيامده،از قبيل علوم سياسي،هواشناسي و محيط شناسي،نقش عمده اي ايفا مي كند. مفاهيم اساسي و هسته اصلي روشهاي آماري،در تمام قلمروهاي گوناگون كاربرد آمار،تقريبا"يكي است:تفاوتي كه وجود دارد آن است كه در هر قلمروي، ممكن است تعدادي از روشها نسبت به روشهاي ديگر مفيد تر باشند و مورد تأكيد بيشتري قرار گيرند.
خلاصه

امروزه كمتر شاخه‌اي از علوم را مي‌توان يافت كه نيازمند به تحقيق نباشد . بي‌ترديد حل مشكلات و مسائل گوناگون جوامع و همچنين گسترش مرزهاي دانش بستگي به انجام تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف دارد . تحقيقات را بر اساس نتايج آنها مي‌توان به سه گروه بنيادي ، كاربردي، بنيادي- كاربردي (توسعه‌اي) تقسيم نمود . از آنجا كه تحقيقات بنيادي توسط مراكز تحقيقي خاصي صورت مي‌گيرد ، اكثر تحقيقاتي كه انجام مي‌شوند و در دسترس قرار دارند ، تحقيقات كاربردي هستند . اين نوع تحقيقات نيز بر حسب استفاده از روشهاي آماري به دو گروه تحقيقات توصيفي و تحليلي تقسيم مي‌شوند.
يك تحقيق توصيفي شامل جمع‌آوري و ارائه منظم داده‌هاست تا تصوير روشني از يك موقعيت خاص را نشان دهد . لذا براي انجام يك تحقيق توصيفي ( و بطور كلي يك تحقيق كاربردي) بايستي ابتدا اطلاعات لازم در بارة موضوع مورد تحقيق جمع‌آوري شود ، سپس براي درك بهتر پديدة مورد نظر ، اطلاعات جمع‌آوري شده تجزيه و تحليل گرديده ، نتايجي از آن استخراج گردد . اين مراحل شامل تهيه جداول توزيع فراواني ، رسم نمودارها و تهيه شاخصهاي مركزي و پراكندگي است كه در مقاله حاضر كلياتي از آنها ارائه شده است.

مقدمه
هر تحقيق ممكن است سه نوع نتيجه به همراه داشتــه
باشد؛
• بدست آوردن نتايجي علمي كه مي‌تواند براي اجراي يك تحقيق كامل ديگر مورد استفاده قرار گيرد.
• بدست آوردن اطلاعاتي كه مي‌تواند توسط قسمتهاي مختلف جامعه مورد استفاده قرار گيرد.
• بدست آوردن اطلاعات و نتايجي بين دو نوع اول و دوم فوق . يعني ممكن است نتايجي علمي بدست آيند كه هر چند براي اجراي يك تحقيق كامل ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اما قابل استفاده براي قسمت‌هاي مختلف جامعه نيز باشند.
بر اساس تقسيم‌بندي فوق ،تحقيقات نيز در سه گروه به شرح زير قرار خواهند گرفت :
• تحقيق بنيادي، كه جهت گسترش و بسط دانش پايه و به خاطر فهم آن اجرا مي‌شود.
• تحقيق كاربردي، كه براي يافتن راه حل مشكلات و مسائل مختلف با ماهيت علمي اجرا مي‌شود.
• تحقيق بنيادي، كاربردي، (توسعه‌اي) كه تركيبي از دو نوع تحقيق فوق مي‌باشد.

 

26 صفحه قابل - ورد قابل ویرایش


حاکمیت شرکتیشناسه محصول: 680996
موجود

حاکمیت شرکتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی
Corporate Governance

مقدمه
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت ها دارد. دریک بیان کلی راهبری شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می نماید. راهبری شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند. در این گفتار پس از مرور ریشه های تاریخی موضوع، تعاریف و مبانی راهبری شرکتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. مانند بسیاری از مباحث در حال تکوین، تعاریف ارائه شده از راهبری شرکتی متفاوت و متنوع است.

ریشه های تاریخی
افشای کمک های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار داد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا ، استاندارهای ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسون ملی مبارزه با تقلب در سال 1987 در گزارشی با عنوان “ترودوی” نتیجه بررسیهای خود را در این ارتباط اعلام نمود. بدنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل های داخلی گردیدند. اما موضوع راهبری شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی برمی گردد. گزارش “کادبری” در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش “دی” در کانادا و گزارش “وی انو” در فرانسه از آن جمله است. رسوائی های مالی در شرکت های انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون “ساربنز- اکسلی” شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیات حسابداری شرکتی های سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی ، اتاق بازرگانی بین الملل ، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر Standard & Poor’s در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته اند.
اگرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته ازطریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد.

تعاریف و مبانی راهبری شرکتی
اصطلاح ” Governance” از ریشه واژه لاتین” “Gubernare برگفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار می رفته است. برگردان واژه “Corporate Governance” به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و راهبری شرکتی داشته است. دراین مقاله از واژه اخیر یعنی “راهبری شرکتی” استفاده می شود. تعاریف ارائه شده برای راهبری شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول راهبری شرکتی دانست. ازیک منظر می توان این نظام را رابطه “مدیران “با “سهامداران” دانست که مبنای نظری آن “تئوری نمایندگی” در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و درنگرشی وسیع، راهبری شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان “تئوری ذینفع” دانست. سایر تعاریف و نگرشها به راهبری شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار میگیرد. تعاریفی که ذیلا ارائه میشود گزیده های از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان میدهد.
” راهبری شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژیهایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود. ”

 

فهرست :‌

مقدمه 3
ریشه های تاریخی 4
تعاریف و مبانی راهبری شرکتی 6
حاکمیت شرکتی انرون و قانون ساربینز- اکسلی 9
انواع سیستم های حاکمیت شرکتی 17
مبانی نظری حاکمیت شرکتی 23
مدل های حاکمیت شرکتی 30
اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی 34
مکانیزم های حاکمیت شرکتی 50
دیدگاههای مختلف در مورد حاکمیت شرکتی 53
حاکمیت شرکتی و حسابرسی مستقل 57
تاثیر حاکمیت شرکتی 62
پیشنهاد برای محیط اقتصادی ایران 63

 

68 صفحه  ورد قابل ویرایش


مقاله اثر فونداسیون در رفتار لرزه ای سدهای بتنی قوشناسه محصول: 621907
موجود

مقاله اثر فونداسیون در رفتار لرزه ای سدهای بتنی قو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

مقاله اثر فونداسیون در رفتار لرزه ای سدهای بتنی قو

مقاله اثر فونداسیون در رفتار لرزه ای سدهای بتنی قو

چکیده

در آنالیز لرزه ای سدهای بتنی معمولا فونداسیون بدون جرم فرض می شود. روشهای جدید نشان می دهد که این فرض، که بعنوان یک روش استاندارد پذیرفته شده ، تاثیر مصالح فونداسیون و میرایی تشعشعی را در پاسخ دینامیکی سد در نظر نمی گیرد. در این مقاله از روش مستقیم در محتوای زمان برای آنالیز دینامیکی سه بعدی سیستم سد ، مخزن و دریاچه استفاده شده است. فونداسیون سد به صورت جرمدار در شکلها و اندازه های مختلف ، به همراه سد، با روش المان محدود مدلسازی شده است. برای شرط مرزی انتهایی نیز از یکسری میراگرهای متمرکز استفاده شده است . مخزن به صورت تراکم پذیر و به روش المان محدود با شرایط مرزی مناسب مدل شده است. سد امیرکبیر به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده تا تاثیر فونداسیون در پاسخ لرزه ای آن مورد بررسی قرار گیرد. معادلات کوپله با استفاده از روش جابجایی Staggered حل شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر جرم فونداسیون با میرایی تشعشعی در پاسخ لرزه ای سد غیر قابل صرفنظر کردن است. اما شکل و اندازه فونداسیون، تاثیر زیادی در پاسخها ندارد.


الگوریتم کولونی مورچه هاشناسه محصول: 621304
موجود

الگوریتم کولونی مورچه ها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

الگوریتم کولونی مورچه ها

الگوریتم کولونی مورچه ها

 

مقدمه

الگوريتم کلوني مورچه براي اولين بار در سال 1992توسط دوريگو Dorigo) ) و همکارانش به عنوان يک راه حل چند عامله (Multi Agent) براي مسائل مشکل بهينه سازي مثل فروشنده دوره گرد ارائه شد.

عامل هوشند  Intelligent Agent) )  موجودي است که از طريق حسگر ها قادر به درک پيرامون خود بوده و از طريق تاثير گذارنده ها مي تواند روي محيط تاثير بگذارد.

آنچه بنيان فكري الگوريتم مورچگان بر آن بنا شده است را مي توان بسادگي و در يك جمله بيان نمود: " مورچه ها در بين موانع و محدوديت هاي موجود در طبيعت هميشه از بين جايگشت هاي متفاوت براي رسيدن به غذا، بهينه ترين راه را انتخاب مي كنند". 

 

فهرست :

 

           - مقدمه

           -  بهینه سازی مسایل به روش کلونی مورچه

           - مورچه ها چگونه می توانند کوتاه ترین مسیر را پیدا کنند؟

           - مزیتهای ACO

         - کاربرد ACO            

           - مسیر یابی شبکه های کامپیوتری با استفاده از ACO

          - الگوریتم ACO

           - الگوریتم کلی حرکت

           - نتیجه گیری

 

 در دنیای واقعی مورچه‌ها ابتدا به طور تصادفی به این سو و آن سو می روند تا غذا بیابند. سپس به لانه بر می گردند و ردّی از فرومون (Pheromone) به جا می گذارند. چنین ردهایی پس از باران به رنگ سفید در می آیند و قابل رویت اند. مورچه های دیگر وقتی این مسیر را می یابند، گاه پرسه زدن را رها کرده و آن را دنبال می کنند. سپس اگر به غذا برسند به خانه بر می گردند و رد دیگری از خود در کنار رد قبل می گذارند؛ و به عبارتی مسیر قبل را تقویت می کنند. فرومون به مرور تبخیر می‌شود که از سه جهت مفید است:

 

,الگوریتم مورچه,الگوریتم مورچه هوش مصنوعی,الگوریتم مورچه گان,الگوریتم مورچه ای,الگوریتم مورچه خوار,الگوریتم مورچه,الگوریتم مورچه در هوش مصنوعی,الگوریتم مورچه ها Pdf,الگوریتم مورچه+pdf,الگوریتم مورچه در متلب,الگوریتم مورچگان در هوش مصنوعی,الگوریتم مورچه ها در هوش مصنوعی,الگوریتم کلونی مورچه ها هوش مصنوعی,الگوریتم کلونی مورچه ها در هوش مصنوعی,الگوریتم کلونی مورچه گان,بهینه سازی الگوریتم مورچه گان,الگوریتم های مورچه ای,الگوریتم لانه مورچه ای,الگوریتم مورچه چیست؟,الگوریتم کلونی مورچه ها Pdf,الگوریتم کلونی مورچه Pdf,الگوریتم کلونی مورچه در متلب,الگوریتم کلونی مورچه ها در متلب,کد الگوریتم مورچه در متلب,پیاده سازی الگوریتم مورچه در متلب,پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچه در متلب


تحقیق مبانی فیبر نوریشناسه محصول: 615227
موجود

تحقیق مبانی فیبر نوری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

تحقیق مبانی فیبر نوری

تحقیق مبانی فیبر نوری

بخشی از تحقیق :

 

فيبر نوری يکی از محيط های انتقال داده با سرعت بالا است . امروزه از فيبر نوری در موارد متفاوتی نظير: شبکه های تلفن شهری و بين شهری ، شبکه های کامپيوتری و اينترنت استفاده بعمل می آيد. فيبرنوری رشته ای  از تارهای شيشه ای بوده که هر يک از تارها دارای ضخامتی معادل  تار موی انسان را داشته و از آنان برای انتقال اطلاعات در مسافت های طولانی استفاده می شود.

مبانی فيبر نوری

فيبر نوری ، رشته ای   از تارهای بسيار نازک شيشه ای بوده که قطر هر يک از تارها نظير قطر يک تار موی انسان است . تارهای فوق در کلاف هائی سازماندهی و کابل های نوری را بوجود می آورند. از فيبر نوری

بمنظور ارسال سيگنال های نوری در مسافت های طولانی استفاده می شود.

يک فيبر نوری از سه بخش متفاوت تشکيل شده است :


 • هسته (Core) . هسته نازک شيشه ای در مرکز فيبر که سيگنا ل های نوری در آن حرکت می نمايند.
 • روکش (Cladding) . بخش خارجی فيبر بوده که دورتادور هسته را احاطه کرده و باعث برگشت نورمنعکس شده به هسته می گردد.
 • بافر رويه (Buffer Coating) . روکش پلاستيکی که باعث حفاظت فيبر در مقابل رطوبت و ساير موارد آسيب پذير ، است .

صدها و هزاران نمونه از رشته های نوری فوق در دسته هائی سازماندهی شده و کابل های نوری را بوجود می آورند. هر يک از کلاف های فيبر نوری توسط يک روکش هائی با نام Jacket محافظت می گردند.

فيبر های نوری در دو گروه عمده ارائه می گردند:

 • فيبرهای تک حالته (Single-Mode) . بمنظور ارسال يک سيگنال در هر فيبر استفاده می شود( نظير : تلفن )
 • فيبرهای چندحالته (Multi-Mode) . بمنظور ارسال چندين سيگنال در يک فيبر استفاده می شود( نظير : شبکه های کامپيوتری)

فيبرهای تک حالته دارای يک هسته کوچک ( تقريبا" 9 ميکرون قطر ) بوده و قادر به ارسال  نور ليزری مادون قرمز ( طول موج از 1300 تا 1550 نانومتر) می باشند. فيبرهای چند حالته دارای هسته بزرگتر ( تقريبا" 5 / 62 ميکرون قطر ) و قادر به ارسال نورمادون قرمز از طريق LED می باشند.

ارسال نور در فيبر نوری

فرض کنيد ، قصد داشته باشيم با استفاده از  يک چراغ قوه  يک راهروی بزرگ و مستقيم  را روشن نمائيم . همزمان با روشن نمودن چراغ قوه ، نور مربوطه در طول مسير مسفقيم راهرو تابانده شده و آن را روشن خواهد کرد. با توجه به عدم وجود خم و يا پيچ در راهرو در رابطه با تابش نور چراغ قوه مشکلی وجود نداشته  و چراغ قوه می تواند ( با توجه به نوع آن ) محدوده مورد نظر را روشن کرد. در صورتيکه راهروی فوق دارای خم و يا پيچ باشد ، با چه مشکلی برخورد خواهيم کرد؟ در اين حالت می توان از يک آيينه در محل پيچ راهرو استفاده تا باعث انعکاس نور از زاويه مربوطه گردد.در صورتيکه راهروی فوق دارای پيچ های زيادی باشد ، چه کار بايست کرد؟ در چنين حالتی در تمام طول مسير ديوار راهروی مورد نظر ، می بايست از آيينه استفاده کرد. بدين ترتيب نور تابانده شده توسط چراغ قوه (با يک زاويه خاص)  از نقطه ای به نقطه ای ديگر حرکت کرده ( جهش کرده و طول مسير راهرو را طی خواهد کرد). عمليات فوق مشابه آنچيزی است که در فيبر نوری انجام می گيرد.

نور، در کابل فيبر نوری از طريق  هسته (نظير  راهروی مثال ارائه شده )  و توسط جهش های پيوسته با توجه به سطح آبکاری شده ( Cladding) ( مشابه ديوارهای شيشه ای مثال ارائه شده )  حرکت می کند.( مجموع انعکاس  داخلی ) . با توجه به اينکه سطح آبکاری شده ، قادر به جذب نور موجود در هسته نمی باشد ، نور قادر به حرکت در مسافت های طولانی می باشد. برخی از سيگنا ل های نوری بدليل عدم خلوص شيشه موجود ، ممکن است  دچار نوعی تضعيف در طول هسته گردند. ميزان تضعيف سيگنال نوری به درجه خلوص شيشه و طول موج نور انتقالی دارد. ( مثلا" موج با طول 850 نانومتر بين 60 تا 75 درصد در هر کيلومتر ، موج با طول 1300 نانومتر بين 50 تا 60 درصد در هر کيلومتر ، موج با طول 1550 نانومتر بيش از 50 درصد در هر کيلومتر)

سيستم رله فيبر نوری

بمنظور آگاهی از نحوه استفاده فيبر نوری در سيستم های مخابراتی ، مثالی را دنبال خواهيم کرد که مربوط به يک فيلم سينمائی  و يا مستند در رابطه با جنگ جهانی دوم است . در فيلم فوق دو ناوگان دريائی که بر روی سطح دريا در حال حرکت می باشند ، نياز به برقراری ارتباط با يکديگر در يک وضعيت کاملا" بحرانی و توفانی را دارند. يکی از ناوها قصد  ارسال پيام  برای ناو ديگر را دارد.کاپيتان ناو فوق پيامی برای يک ملوان که بر روی عرشه کشتی مستقر است ، ارسال می دارد. ملوان فوق پيام دريافتی را به مجموعه ای از کدهای مورس ( نقطه و فاصله ) ترجمه می نمايد. در ادامه ملوان مورد نظر با استفاده از يک نورافکن اقدام به ارسال پيام برای ناو ديگر می نمايد. يک ملوان بر روی عرشه کشتی دوم ، کدهای مورس ارسالی را مشاهده می نمايد. در ادامه ملوان فوق کدهای فوق را به يک زبان خاص ( مثلا" انگليسی ) تبديل و آنها را برای کاپيتان ناو ارسال می دارد.  فرض کنيد فاصله دو ناو فوق از يکديگر بسار زياد ( هزاران مايل ) بوده و بمنظور برقرای ارتباط بين آنها از يک سيتستم مخابراتی مبتنی بر فيبر نوری استفاده گردد.

سيتستم رله فيبر نوری از عناصر زير تشکيل شده است :

 • فرستنده . مسئول توليد و رمزنگاری سيگنال های نوری است .
 • فيبر نوری مديريت سيکنال های نوری در يک مسافت را برعهده می گيرد.
 • بازياب نوری . بمنظور تقويت سيگنا ل های نوری در مسافت های طولانی استفاده می گردد.
 • دريافت کننده نوری . سيگنا ل های نوری را دريافت و رمزگشائی می نمايد.

در ادامه به بررسی هر يک از عناصر فوق خواهيم پرداخت .

فرستنده

وظيفه فرستنده،  مشابه نقش ملوان بر روی عرشه کشتی ناو فرستنده پيام است .  فرستنده سيگنال های نوری را دريافت و دستگاه نوری را بمنظور روشن و خاموش شدن در يک دنباله مناسب ( حرکت منسجم ) هدايت می نمايد. فرستنده ، از لحاظ  فيزيکی در مجاورت فيبر نوری قرار داشته و ممکن است دارای يک لنز بمنظور تمرکز نور در فيبر  باشد. ليزرها دارای توان بمراتب بيشتری نسبت به LED می باشند. قيمت آنها نيز در مقايسه با LED بمراتب بيشتر است . متداولترين طول موج سيگنا ل های نوری ، 850 نانومتر ، 1300 نانومتر و 1550 نانومتر است .

بازياب ( تقويت کننده ) نوری

همانگونه که قبلا" اشاره گرديد ، برخی از سيگنال ها در موارديکه مسافت ارسال اطلاعات  طولانی بوده ( بيش از يک کيلومتر ) و يا از مواد خالص برای تهيه فيبر نوری ( شيشه ) استفاده نشده باشد ، تضعيف و از بين خواهند رفت . در چنين مواردی و بمنظور تقويت ( بالا بردن ) سيگنا ل های نوری تضعيف شده از يک يا چندين " تقويت کننده نوری " استفاده می گردد.  تقويت کننده نوری از فيبرهای نوری متععدد بهمراه يک روکش خاص (doping) تشکيل می گردند. بخش دوپينگ با استفاده از يک ليزر پمپ می گردد . زمانيکه سيگنال تضعيف شده به روکش دوپينگی می رسد ، انرژی ماحصل از ليزر باعث می گردد که مولکول های دوپينگ شده،  به ليزر تبديل می گردند. مولکول های دوپينگ شده در ادامه باعث انعکاس يک سيگنال نوری جديد و قويتر با همان خصايص سيگنال ورودی تضعيف شده ، خواهند بود.( تقويت کننده ليزری)

دريافت کننده نوری

وظيفه دريافت کننده ، مشابه نقش ملوان بر روی عرشه کشتی ناو دريافت کننده پيام است. دستگاه فوق سيگنال های ديجيتالی نوری را اخذ و پس از رمزگشائی ، سيگنا ل های الکتريکی را برای ساير استفاده کنندگان ( کامپيوتر ، تلفن و ... ) ارسال می نمايد. دريافت کننده بمنظور تشخيص نور از يک "فتوسل" و يا "فتوديود" استفاده می کند.

مزايای  فيبر نوری

فيبر نوری در مقايسه با سيم های  های مسی دارای مزايای زير است :

 • ارزانتر. هزينه چندين کيلومتر کابل نوری نسبت به سيم های  مسی کمتر است .
 • نازک تر. قطر فيبرهای نوری بمراتب کمتر از سيم های  مسی است .
 • ظرفيت بالا. پهنای باند فيبر نوری  بمنظور ارسال اطلاعات بمراتب  بيشتر از سيم  مسی است .
 • تضعيف ناچيز. تضعيف سيگنال در فيبر نوری بمراتب کمتر از سيم  مسی است .
 • سيگنال های نوری . برخلاف سيگنال های الکتريکی در يک سيم مسی ، سيگنا ل ها ی نوری در يک فيبر تاثيری  بر فيبر ديگر نخواهند داشت .
 • مصرف برق پايين . با توجه به سيگنال ها در فيبر نوری کمتر ضعيف می گردند ، بنابراين می توان از فرستنده هائی با ميزان برق مصرفی پايين نسبت به فرستنده های الکتريکی که از ولتاژ بالائی استفاده می نمايند ، استفاده کرد.
 • سيگنال های ديجيتال . فيبر نور ی مناسب بمنظور انتقال  اطلاعات ديجيتالی است .
 • غير اشتعال زا . با توجه به عدم وجود الکتريسيته ، امکان بروز آتش سوزی وجود نخواهد داشت .
 • سبک وزن . وزن يک کابل فيبر نوری بمراتب کمتر از کابل مسی (قابل مقايسه)  است.
 • انعطاف پذير . با توجه به انعظاف پذيری فيبر نوری و قابليت ارسال و دريافت نور از آنان، در موارد متفاوت نظير دوربين های ديجيتال با موارد کاربردی خاص مانند : عکس برداری پزشکی ، لوله کشی و ...استفاده می گردد.

با توجه به مزايای فراوان فيبر نوری ، امروزه از اين نوع کابل ها در موارد متفاوتی  استفاده می شود. اکثر شبکه های کامپيوتری و يا مخابرات ازراه دور در مقياس وسيعی از فيبر نوری استفاده می نمايند.


بررسي تاثير تكنولوژي و فناوري اطلاعات بر نيروي انساني در سازمانهاشناسه محصول: 615169
موجود

بررسي تاثير تكنولوژي و فناوري اطلاعات بر نيروي انساني در سازمانها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

بررسي تاثير تكنولوژي و فناوري اطلاعات بر نيروي انساني در سازمانها

بررسي تاثير تكنولوژي و فناوري اطلاعات بر نيروي انساني در سازمانها

چكيده :

      مديران و كارآفرينان در سازمانها و جامعه براي حضور واقعي و موفق ، نياز به الگوهاي روز و    پيش بيني آينده دارند . بي شك مهمترين عنصر در موفقيت سازمانها در حوزه اقتصادي و ساير حوزه ها در جهان امروز " تكنولوژي " است .

    برخي از تكنولوژي به عنوان " موتور توسعه " ياد مي كنند . تكنولوژي به يك عامل برتري در رقابت بين شركتها و حتي كشورها شده است ، به طوري كه امروزه علاوه بر توليد سرانه كشورها ، استانداردهاي ديگري با نام توسعه يافتگي با محوريت تكنولوژي نيز در گروه بندي كشور نقش يافته اند .

   در اين راستا " الگوهاي تدوين استراتژي تكنولوژي " به عنوان يك مسئله در سطح كلان و در مقطع حاضر مطرح مي باشند .

   مقاله حاضر به بررسي تاثيرات كلي تكنولوژي و به تبع آن فناوري اطلاعات در سازمانها پرداخته و راهكارهايي را در قالب استراتژي ، چك ليست و الگوهاي اوليه به مديران و كارآفرينان پيشنهاد مي نمايد .

 

 

 

لغات كليدي : تكنولوژي فناوري اطلاعات نيروي انساني


هفت شگفتي براي مديرعامل جديدشناسه محصول: 614999
موجود

هفت شگفتي براي مديرعامل جديد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

هفت شگفتي براي مديرعامل جديد

هفت شگفتي براي مديرعامل جديد

هفت شگفتي براي مديرعامل جديد حتي آماده ترين مديرعامل هم مي تواند غافل از واقعيات و محدوديتهاي شغل خود باشد.

 

 

به‌دوش كشيدن بار مسئوليت موفقيت يا شكست يك شركت، اما نداشتن كنترل بر عوامل تاثيرگذار بر آن‌ها؛ داشتن اختياري بيش از هر كس ديگر در سازمان، اما نداشتن امكان اعمال آن بدون عواقب ناراحت‌كننده. به‌نظر كار سختي است؟ حتماً اين‌طور است و اگر باور نداريد از يك مديرعامل سوال كنيد. آيا اين توصيف از وضعيت مديرعامل شگفت‌زده‌تان كرد؟ مديران عامل تازه‌كار هم دچار همين حالت مي‌شوند. درست وقتي كه مديري احساس مي‌كند به اوج قله زندگي كاري خود رسيده و به محبوب‌ترين اهدافش (كه زحمت زيادي هم برايشان كشيده) دست يافته، تازه مي‌فهمد شغل مديرعاملي بسيار متفاوت‌تر و پيچيده‌تر از آني است كه تصور مي‌كرده است.
برخي شگفتي‌ها براي مديرعامل جديد ناشي از محدوديت زمان و دانش است. در زمينه‌هاي تازه و پيچيده، كارهاي زيادي براي انجام وجود دارد، اما اطلاعات ناقص بوده و زمان كافي هم وجود ندارد. شگفتي‌هاي ديگر هم از نقش‌هاي جديد، غيرمنتظره و ناآشنا و تغيير روابط حرفه‌اي سرچشمه مي‌گيرند. بعضي هم ريشه در اين تناقض (پارادوكس) دارند كه هر چه قدرت‌تان بيش‌تر، كاربرد آن هم دشوارتر. هر چند بسياري از اين چالش‌ها به‌نظر آشنا مي‌رسند، اما ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه هيچ تجربه‌اي (حتي اداره يك كسب‌وكار بزرگ در درون شركت) نمي‌تواند يك رهبر را براي مديرعامل‌شدن آماده سازد.
بر اثر بررسي‌هاي خود با همكاري مديران عامل جديد شركت‌هاي معتبر، ما به هفت شگفتي رايج رسيده‌ايم. (به مطلب جنبي «آموختن مباني» مراجعه فرماييد.) سرعت و نحوه درك، پذيرش و مواجهه مديران عامل با اين شگفتي‌ها تاثير به‌سزايي در موفقيت يا شكست نهايي آن‌ها دارد. اين هفت شگفتي، واقعيت‌هايي را درباره طبيعت رهبري برجسته مي‌سازند كه نه‌تنها براي مديران عامل، بلكه براي مديران همه سازمان‌ها و در همه سطوح اهميت دارند.


مقاله آینده مدیریت منابع انسانیشناسه محصول: 614990
موجود

مقاله آینده مدیریت منابع انسانی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

مقاله آینده مدیریت منابع انسانی

مقاله آینده مدیریت منابع انسانی


مقدمه:

به واسطه تغيير محيط كسب و كار، مديريت منابع انساني (HRM) ، نيز لزوماً بايد تغيير كند. نظر به ضرورت پاسخگويي به تغييرات، پيش بيني محيط، تغييرات و اتخاذ تصميمات اثرگذار درخصوص آينده، مديريت منـــابع انساني بايد تغيير كند. آينده غيرقابل پيش بيني است و مشكل است تعيين كنيم كه چه پيش خواهدآمد. از اين رو انعطاف پذيري و كسب دانش كافي درجهت پاسخگويي به اين عدم قطعيت ها مهم است. درحالي كه مديران منابع انساني ارتباط خود را با توسعه فناورانه حفظ مي كنند، ضروري است موضوعاتي كه با نقشهاي اصلي پرسنلي آنها مرتبط مي شوند را با موضوعات عمومي كاري و اقتصادي تركيب كنند. لازم به ذكر است كه واحدها و مديران منابع انساني موفق، تاثير استراتژيك مهمي بر سازمانهاي متبوعشان دارند.


البته، نقشهاي اصلي پرسنلي با مهمترين منابع سازماني، يعني نيروي كار، مرتبطند. اداره نقشهاي مذكور يعني به كارگماري، انتخاب، انتصاب، آموزش، توسعه و غيره تاثيرات مستقيمي در بــرگشت سرمايه سهامداران و بهره وري دارند. شركتهاي موفق به طور مستمر كاركنان بهره ور را جذب و حفظ مي كنند.


تحقیق اصول مدیریت دولتیشناسه محصول: 614992
موجود

تحقیق اصول مدیریت دولتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

تحقیق اصول مدیریت دولتی

تحقیق اصول مدیریت دولتی

اصول مدیریت دولتی

 

تعریف مدیریت

 

 • نظریه نقشهای مدیریتی
 • خلاقیت مدیران
 • مدیریت موفق و مؤثر
 • چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟
 • برنامه ریزی
 • تعریف برنامه ریزی
 • فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی
 • سازماندهی
 • تعریف سازماندهی
 • انواع مختلف سازماندهی
 • تعریف سازمان رسمی
 • تعریف سازمان غیر رسمی

 

 

مقدمه

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . 
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل. 

 


مقاله پژوهش و بررسی مديريت استراتژيكشناسه محصول: 614995
موجود

مقاله پژوهش و بررسی مديريت استراتژيك

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

مقاله پژوهش و بررسی مديريت استراتژيك

مقاله پژوهش و بررسی مديريت استراتژيك

مديريت استراتژيك 

 خـلاصـه
اين مقاله‌  به بحث مديريت استراتژيك  مي‌پردازد؛ ابتدا بحث با تعريفي پيرامون مديريت و استراتژي آغاز و فرايند مديريت استراتژيك در پنج مرحله، تجزيه و تحليل محيطي، پايه‌گذاري جهت‌گيري سازماني، هدف‌گذاري، تعيين و تدوين استراتژي‌ها، بسترسازي و اجراي استراتژي‌ها و كنترل استراتژي‌ها توضيح داده شده است.
مهارت‌هاي بنيادين شامل مهارت تعامل، تخصيص، نظارت و سازماندهي مي‌شود.
پژوهشهاي انجام گرفته ، مزايايي را براي تفكر استراتژيك و تعهد عميق به فرايند مديريت استراتژيك قايل است، از جمله تفكر و تعهد استراتژيك :
1- سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف ، هدايت و راهنمايي مي كند.
2- شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات، فرصتهاي جديد و تهديدات در حال ظهور را تسهيل مي كند.
3- منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي سازد.
4-كليه تصميم گيريهاي مديران در زمينه‌ استراتژي را در كل سازمان هماهنگ مي نمايد.
5- سازمان را قادر مي سازد كه موقعيت واكنشي (
Reactive)خود را به وضعيت كنشي وآينده ساز (Proactive) تبديل كند.
مزاياي فوق به سازمانها توانايي آن را مي بخشد كه به جاي آن كه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغير حاكم بر خود واكنش نشان دهند ، خود بر آنها تأثير گذارند.
 
 مقدمه
از لحاظ مفهومي مديريت استراتژيك با تحول در تئوري‌هاي مديريت همگامي دارد. مكاتب كلاسيك رفتاري و كمي مديريت بر جنبه‌هايي از سازمان و عملكرد آن تأكيد مي‌كردند كه توسط مديريت قابل كنترل بود. مسايلي از قبيل برنامه‌ريزي توليد، رفتار زيردستان، بهبود محيط كار، نقش گروههاي غيررسمي در بازدهي كار، مدل‌هاي كمي تصميم‌گيري و غيره. ليكن هرگز فضاي سياسي جامعه ، احساس افراد و نهادهاي خارج از سازمان، مسأله اصلي آنها نبود. چرا كه محيط از ثباتي نسبي برخوردار بود و چنين نيازي هم احساس نمي شد. به تدريج با رشد مستمر اقتصادي، اوضاع قابل اطمينان محيطي از ميان رفت و


توسعه و تعميق مشاركت در تعليم و تربيت معاصرشناسه محصول: 614181
موجود

توسعه و تعميق مشاركت در تعليم و تربيت معاصر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

توسعه و تعميق مشاركت در تعليم و تربيت معاصر

توسعه و تعميق مشاركت در تعليم و تربيت معاصر

توسعه و تعميق مشاركت در تعليم و تربيت معاصر 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 32

 

 

 

 

مقدمه:

توسعه و تعميق مشاركت از اهم مباحث تعليم و تربيت معاصر است. بدون ترديد آگاهي از نظريات مردم، دانشمندان و دست اندركاران آموزش و پرورش زمينه را براي ارتقاء مشاركت و نظارت مردم در آموزش و پرورش هموار مي سازد.

رسيدن به اين مهم مستلزم آن است كه مديران، مجريان و دست اندركاران جهت بهينه سازي تصميمات و بهبود روش ها و برخورداري از بالاترين بهره وري در ابعاد مادي و معنوي، ضمن بهره گيري از اطلاعات و تجربيات شخصي، خود را از تجربيات ، ابتكارات و عملكرد ديگر نظام هاي آموزشي كشورهاي مختلف كه سيستم مشابه دارند و توفيقاتي يافته اند بي نياز ندارند. شكي نيست كه تفاوت هاي فرهنگي ، تاريخي، اجتماعي، اعتقادي و جغرافيايي ملت هاي مختلف، نظام هاي آموزش و پرورش متفاوتي را به وجود مي آورد و اقتباس يك ساختار، برنامه محتوي و سازمان ويا روش تربيتي از يك كشور بدون توجه به فرهنگ ارزش ها و نيازهاي اجتماعي و اقتصادي مربوط به آن اشتباه بزرگي است كه مي تواند يكي از عوامل تهديد كننده در جهت انحراف نظام شورايي آموزش و پرورش باشد و بايد توجه داشت كه كسب تجربه ها و يافته هاي ديگران با تقليد كوركورانه متفاوت است و عاقلانه ترين منش، استفاده از بهره برداري از تجربه هاي ديگران است.


“ اصل آمدن پيغمبر براي آموزش و پرورش بوده است”     امام خميني (ره)

مفهوم آموزش و پرورش

از آموزش و پرورش تعاريف و تعابير زيادي شده است. آموزش و پرورش ساز و كار رسمي جامعه براي حفظ و انتقال فرهنگ است. در اين مفهوم آموزش و پرورش فراگردي است كه به واسطه آن مجموعه اعتقادات، ارزش ها، هنجارها، دانش و مهارت هاي جامعه به نسل جديد منتقل مي گردد.


بررسی و تحقیق در مورد مدیریت خطر و ایمنی بیمارشناسه محصول: 604198
موجود

بررسی و تحقیق در مورد مدیریت خطر و ایمنی بیمار

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

بررسی و تحقیق در مورد مدیریت خطر و ایمنی بیمار

بررسی و تحقیق در مورد مدیریت خطر و ایمنی بیمار

14 صفحه ورد  قابل ویرایش :

بررسی و تحقیق در مورد مدیریت خطر و ایمنی بیمار

 

مدیریت خطر و ایمنی بیمار ( Risk management & Patient safety ) :

مراقبت های سلامت به طور غیرقابل اجتنابی با افزایش بروز خطر برای ایمنی بیمار و تهدید سلامت وی همراه است.

بیماران حق دارند که انتظار داشته باشند ، مراقبت از آن ها علاوه بر تطابق با بهترین شرایط و استانداردها و آخرین شواهد علمی و بالینی ، سلامتی ایشان را دچار مخاطره نسازد .

احتمال بروز خطر به معنای امکان بروز یک حادثه ناخوشایند و فقدان ( Loss ) است و قسمتي از زنــدگی طبیعی ما بشمار می رود . ما همواره در معرض دامنه وسیعی از موارد خطرزا هستیم و قسمت زیادی از وقتمان را در تلاش برای اجتناب از تصادف ، جراحت و یا حوادث ناخوشایند می گذرانیم . پیش بینی و شناسایی حوادث و خطرات ، و کاهش احتمال بروز و تخفیف اثرات آن ها در واقع همان اجزاء مدیریت خطر هستند.

در رویکرد سیستمیک و با عنایت به این موضوع که انسان امکان انجام خطا دارد ( ممکن الاخطا ) ، نحوه طراحی سیستم ، شرایط آن و نحوه پاسخ دهی سیستم به نواقص و شکست ها ، تعیین کننده نتیجه نهـــایی یک خطا بر روی سلامت بیمار ، است . لازم به ذکر است که خطا لزوماً منجر به آسیب و صدمه نمی شود . ارزیابی حوادث نه برای پیدا کردن مقصر و اعمال تنبیه و سرزنش است بلکه امکان یادگیری ، تشخیص و درمان یک مشکل عمده را در طراحی و کارکرد سیستم سلامت ، به ما نشان می دهد.

انواع خطاها :

خطاها به صورت مختلف تقسیم بندی می شوند. به منظور اینکه زمینه بحث را در حوزه خطاهای پزشکی فراهم کنیم ، می بایست تعاریفی از انواع خطاهای پزشکی ارائه نمائیم. خطا برطبق نظر James Reason 1990 دو نوعند :

1- خطای اجرایی :

زمانی که اقدامات و فعالیت های انجام شده بر طبق انتظار و به شکلی صحیح و مناسب صورت نگرفته باشد.

2- خطای برنامه ریزی و طراحی :

زمانی که اقدام یا عمل انجام شده از ابتدا ، پایه و اساس صحیح و مناسبی نداشته باشد. بنابراین دو تعریف اصلی در ارتباط با خطاها مطرح است یکی در مرحله برنامه ریزی و دیگری در مرحله اجرا .

در اینجا و بر اساس تقسیم بندی پیش گفت ، نمونه ای از خطاهای متصور در زمینه درمان در قالب ذیل آورده شده است .

خطاهای مرحله برنامه ریزی ( Planning Error ) :

این خطاها در حین تصمیم گیری و فعالیت های مرتبط با حل مسئله رخ می دهد . خطاهای این مرحله زمانی خود را نمایان می سازند که پیامدهای دلخواه برای بیمار محقق نشود. این دسته از خطاها به علت کمبود دانش و اطلاعات پزشکان در خصوص وضعیت بیمار ، روش های درمان و تجویز دارو هستند. استراتژی کاهش خطاهای مرحله برنامه ریزی ، انجام پژوهش ، تحقیق ، مطالع و انجام رویه های پزشکی مبتنی بر شواهد است که در این مسیر ، تدوین برنامه های مراقبتی اثر بخش به منظور کاهش خطر و بهبود پیامدهای بالینی بیماران از جمله روش هایی است که توصیه می شود.

خطاهای مرحله برنامه ریزی ممکن است به بیماران آسیب بزند یا آن ها را متحمل آسیب و خطر نکند اما آنچه بدیهی است اثرات و پیامدهای نامطلوبی است که بدنبال خواهند داشت . برای مثال به اثبات رسیده است که تجویز زود هنگام آسپرین به منظور درمان MI ( انفارکتوس قلبی ) سبب کاهش مرگ ومیر می شود و اگر برای بیمارانی که شرایط دریافت این نوع دارو را دارند تجویز مناسب صورت نگیرد خطای مرحله برنامه ریزی منظور خواهد شد. همچنین تجویز آنتی بیوتیک برای بیمارانی که به آن آلرژی دارند یک خطای پزشکی در مرحله برنامه ریزی به حساب می آید. دیگر مثال هایی که در آن برنامه مراقبت های درمانی سبب ارتقاء ایمنی خدمات برای بیماران می شود شامل : پروفیلاکسی مناسب آنتی بیوتیک و استفاده موثر از پروفیلاکسی به منظور پیشگیری از تروبوآمبولی است . همچنین تخلیه مداوم ترشحات حلق و حنجره به منظور پیشگیری از ترومبوآمبولی است. همچنین تخلیه مداوم ترشحات حلق و حنجره به منظور پیشگیری از پنومونی وابسته به وینتلاتور از جمله آن اقدامات است . اقدامات پزشکی که مبتنی بر تحقیق ، پژوهش و شواهد بالینی باشد سبب کاهش خطاها و افزایش ایمنی بیمار می شود.


تحقیق و بررسی در مورد امام علي در ادب فارسیشناسه محصول: 604188
موجود

تحقیق و بررسی در مورد امام علي در ادب فارسی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

تحقیق و بررسی در مورد امام علي در ادب فارسی

تحقیق و بررسی در مورد امام علي در ادب فارسی

مقاله ای 437صفحه ای   ورود  در مورد

تجلي اوصاف امام علي  در ادب فارسي

پيش درآمد:

در بين اقسام هنر، هنر شعر در تمام زمينه‌هاي خود آگنده از مضامين نغز و لطيفي در تجلي انديشه‌هاي مختلف بشري است. به خصوص در تجلي انديشه‌هاي ديني و مذهبي، اسلامي و قرآني. اين انديشه‌ها در وجود شاعران متعهدي كه به مدح و منقبت اهل بيت نبوت و ولايت زبان گشوده اند، آثار ارزشمند و ماندگاري از خود به يادگار گذاشته اند كه در اين آثار لطافت‌هاي روح بشري، منزلت انسان، سير و سلوك، عشق و عرفان و ... موج مي زند.

از افتخارات ادبيات خصوصاً نظم (شعر) تجلي، انديشه، افكار، رفتار، حوادث، حماسه و انقلاب حضرت علياست كه بدون شك و ترديد بايد گفت حضرت عليبه ادبيات نوعي روح معنوي داده است، چرا كه هر جا صحبت از ادبيات حماسي و انقلابي است، بيش و كم نام حضرت عليهم مي باشد. شاعران براي كوبيدن فساد و ستم، ريا و توجه به عدالت، مردانگي، شجاعت و ايمان از روح و مرام و مسلك باشكوه و انقلابي حضرت علي 7الهام مي‌گيرند.

حضرت علي 7با ايمان به وفاداري، عدالت، قضاوت، شجاعت، بردباري، تواضع، علم، زهد، تقوا، فضيلت، طريقت، شهادت، كرامت و ... چنان تأثيري در ادبيات گذاشته كه ديوان كمتر شاعر متعهد شيعي را مي توان از آغاز ادب فارسي تاكنون سراغ گرفت كه غزل، قصيده، دوبيتي، رباعي و مثنوي و ... مزين به اين اوصاف نباشد. راستي رمز و راز اين عظمت را بايد در چه چيزي جست؟ در يك چيز و آن اين كه عليحقيقت است و بس.

شرح مناقب بيان، مدايح، مصائب، مراثي و بيان سرگذشت، و تجلي اوصاف از خميرهاي اصلي شعر مذهبي و اعتقادي مي باشند. بر شمردن خصلت‌هاي نيك و هنر ائمه دين از همان ابتدا به وسيله‌ي مناقب جوانان از جايگاه گسترده‌اي در ادب فارسي برخوردار بوده است و ذبيح الله صفا در اين زمينه مي نويسد: «منقبت عمو ستايش اهل دين از ديرباز در بين شعراي شيعه مذهب و ديگران معمول بوده است، زيرا آنان براي تبليغ عقايد خويش شيوه‌هايي اختيار مي كردند كه علاوه بر نتيجه‌ي نهايي به حفظ مدايح و مناقب هم كمك شاياني مي كردند و يكي از راههايي كه اهل شيعه پس از كسب قدرت براي نشر مذهب خود انتخاب كرده بودند، استفاده از مناقب بوده است.»[1]

نتيجه سخن اينكه جزيي‌ترين تا كلي‌ترين هنر پيشوايان ديني چه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم جهت بهره‌هاي مختلف در انديشه و زبان شعرا، گذشته و بيان شده است. علت گسترش اين مسأله:

1. شناخت سرايندگان از حقيقت و جوهر دين.

2. شناخت رسالت و پيام دين.

3. شناخت شخصيتي و حقيقي پيام آوران دين

اين نوع شناخت سبب مي شد كه نور ايمان بر دل و جانان شعرا تعادل و در نتيجه‌ي آن ارادت خالصانه اي به دست آورند، يقيناً اگر چنين شناختي حاصل نمي شد، هيچ وقت امكان نداشت شعرا بتوانند به اين زيبايي و پرمحتوايي حقيقت و جوهره قلبي و اعتقادي خويش بروز دهند.


[1] - تاريخ ادبيات در ايران، ج 2، ص 194.

فهرست آيات و احاديث[1]

* إلا بذكر الله تطمئن القلوب

 • o لافتي الا علي لا سيف الا ذوالفقار
 • o كفي و كف علي في العدل سواءٌ و يدي علي‌بن‌ابي‌طالب في العدل سواء
 • o كان شديد الادمه، ظاهره السمره، عظيم العنين، مائلاً الي القصر، كان احسن الناس وجهاً
 • o اَبّ زوجك، اَبّ علمك، اَبّ ولدك
 • o أنا مدينه العلم و علي بابها

* انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون.

 • o من كنت مولاه فهذا علي مولاه
 • o فانّه مسوس في ذات الله
 • o لو كنتو العظاما اَزددت يقيناً
 • o قتل علي في المحراب لشدت عدله
 • o حبّه ايمان و بقضه كفر

* إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً

 • o اري نور الوحي و الرساله و اشم ريح النبوه و لقد سمعت

* هل اتي علي الانسان حين من الدّهر لم يكن شيئاً مذكوراً

* والذي بعثتني بالحق ما اخترتك الّا لنفسي انت منّي بمنزله هارون من موسي

 • o قم يا اباتراب

* الذين ينفقون اموالهم باليل و النهار سرّاً و علانيهً

 • o انت المعطي و أنا السائل و هل يرحم السائل الّا المعطي

* و أنذر عشرتك الاقربين

* اليوم اكلمت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً

* واعتصموا بحبل الله جميعاً و لاتفرقوا

 • o كانك حيدره حيدره اللبوه إذا غضب من قبل إذا ولادها
 • o ولكنه خاصف النعل في الحجره

* إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اولئك هم خيرالبريه

 • o ذكر علي عباده
 • o وتعلموا القرآن فانّه اَحسن الحديث و تفقهو فيه فانّه ربيع القلوب
 • o الا و إن امامكم قد اكتفي من دنياه بطمريه و من طعمه به قرصيه
 • o هذا اول من آمن بي و صدقتي و صلي معي
 • o بسم الله و بالله و علي مله رسول الله فزت و رب الكعبه

* إهدنا الصراه المستقيم

 • o اليمين و الشمال مضله و الطريق الوسطي هي الجاده
 • o يا علي لا يعرف الله الّا أنا و أنت
 • o و ام الذين أبيضت وجوهم
 • o من أحب أن ينظرو  إلي آدم في عمله و إلي نوح في التقوا و الي ابراهيم في حلمه فينظر علي علي
 • o كلامه فوق كلام المخلوق و كون كلام الخالق
 • o يا علي أنت اميرالمؤمنين و قائد غرالمحجلين
 • o علي كتاب الله أقروكم
 • o علي مع القرآن و قرآن معل علي
 • o أنا كلام الله الناطق
 • o ولو كان الحلم رجلاً لكان علياً

* و كل شيٍ أحصيناه في امامٍ مبينٍ

 • o ماظننت الّا انّه اشرف علي القمر الليله البدر
 • o ولايه علي مكتوبه في جميع صحف الأنبياء
 • o أنا الذي اعلم عدد النمل و وزنها و ...
 • o إذ ثبت كنا شي من علي لم تعدل عنه الي غيره
 • o ما أخدت في تفسير القرآن فعن علي‌بن‌ابي‌طالبٍ
 • o عليٌ قاضي دين
 • o اللهم انّي أتقرب اليك بولايه علي‌بن‌ابي‌طالب
 • o الله الله في الايتام فلاتعبوا افواهم و لا يضيعوا بحضرتكم
 • o لاتتركو لامر بالمعروف و النهي عن المنكر
 • o انا اقرآن الناطق
 • o انا كلام الله الناطق
 • o النظر إلي وجه علي عباده 

فهرست منابع و مآخذ

1. آفتاب لايزال، توانا، امير، نشر ميعاد، چاپ اول 1380 .

2. امام اميرالمؤمنين از ديدگاه خلفا، فقيه ايماني، مهدي، نشر عطر عترت، چاپ چهارم 1380.

3. از زلال زمزم غدير، موحد ابطحي، سيد علي، نشر مدرسه الامام مهدي 1380.

4. امام علي پيشواي صديقين، مدرسي، آيت ا... محمد تقي، مترجم حسن خاكرند، نشر محبان الحسين، ج پنجم 1384.

5. بحارالانوار، مجلسي، محمد باقر، دارالكتب اسلامي.

6. تجلي اوصاف اميرالمؤمنين، طالشي، يدالله، نشر اميركبير 1382.

7. تجلي امامت، ناظم زاده قمي، نشر دفتر تبليغات اسلامي، چاپ چهارم 1378.

8 . جلوه‌ي ولايت، انصاري، عذرا، نشر دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول 1376.

9. حيله الاوليا و طبقات الاصفيا، اصفهاني، ابونعيم، نشر دارالكتب العلميه بيروت، 1409 هـ.ق.

در پرتو ولايت، مصباح يزدي، محمد تقي، نشر موسسه‌ي آموزشي و پژوهشي امام خميني 1383.

10. در سايه‌ي آفتاب، التسري، محمد تقي، چاپ اول 1383.

11. دانشنامه‌ي امام علي، رشاد، علي اكبر، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ي اسلاي، چ اول 1380 .

12. دمي با غدير، جمعي از نويسندگان لبنان، نشر حضور، چاپ اول 1381.

13 . زندگاني چهارده معصوم، عمادزاده، حسين، نشر طلوع، چاپ اول 1373.

14. زندگاني چهارده معصوم، مدرسي، آيت ا... محمدتقي، نشر محبان الحسين، چاپ سوم 1380.

15. زندگاني اميرالمؤمنين، رسولي محلاتي، سيد هاشم، نشر دفتر فرهنگ اسلامي، چاپ دوازدهم 1383.

16. زندگاني امام علي، جمعي از نويسندگان لبنان، ترجمه حميدرضا كفاش، نشر عابد 1379.

17. سياست‌نامه امام علي، محمدي ري شهري، سازمان چاپ و نشر، چاپ دوم 1381.

18. سيري در تاريخ معصومين، طالب شهرستاني، محمد اسماعيل، نشر.

19. سيري در زندگي حضرت علي (ع) ، سيد محمد صالحي، نشر معيار علم، چاپ دهم 1385.

20. سيماي پرفروغ، ناظرزاده قمي، سيد اصغر، نشر دفتر تبليغات اسلامي، 1379.

21. شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، دار احياء الكتب العربيه، 1378 هـ.ق

22. شرح نهج البلاغه، هاشمي، ميرزا حبيب، مكتب الاسلاميه، 1348 هـ. ش

23. علي شاهكار خلقت، پيشگاهي شبستري، عباسعلي، نشر اعرابي 1379و

24. علي از زبان علي، شهيدي، سيد جعفر، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ سيزدهم 1379.

25. علي اسوي تقوي و عدالت، احمدي بيرجندي، احمد، نشر اسوه، چاپ اول 1376.

26. علي از زبان استاد مطهري، نشر سلسله، چاپ دوم 1379.

27. علي آيينه‌ي عرفان، ناظم زاده‌ي قمي، سيد اصغر، نشر دفتر تبليغات اسلامي، چاپ چهارم 1379.

28. علي (ع) (تاريخ تحليلي نيم قرن اول اسلام)، جعفري، سيد محمد مهدي، چاپ نشر شركت سهامي، چاپ هشتم 1376.

29. قصص اميرالمؤمنين، خلف زاده، احمد، نشري مهدي يار، چاپ سوم 1379.

30. فرزند قبله‌، ذوالقدر، عنايت الله، نشر ميراث ماندگار، چاپ اول 1384.

31. صدوده داستان از زندگي علي، عليان نژادي، ابوالقاسم، نشر آل طه، چاپ اول 1380.

32. كليات منتهي الآمال، قمي، شيخ عباس، نشر بهزاد، چاپ اول 1377.

33. مولود كعبه، اردوباري، شيخ محمد علي، نشر رسالت، چاپ اول 1379.

34. مناقب ابن شهر آشوب، شهر آشوب مازندراني، ابوجعفر، نشر مصطفوي .

35. نشانه‌هاي روشن، نصرالهي، احمد، نشر سازمان تبليغات اسلامي، چاپ دوم 1380.

36. نشريه‌ي بينات (ويژه‌نامه‌ي امام علي (ع))، سال هفتم شماره 4.

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول

برگزيده‌ي متون

بسم الله الرحمن الرحيم

چنين گويد ابوالحسن عبدالله ابن المقفع، رحمه الله،‌ پس از حمد باري، عز اسمه، و درود بر سيد المرسلين، عليه الصلاه و السلام، كه ايزد تبارك و تعالي بكمال قدرت و حكمت عالم را بيافريد، و آدميان را بفضل و منت خويش عزيمت عقل و رجحان خرد از ديگر جانوران مميز گردانيد، زيرا كه عقل بر اطلاق كليد خيرات و پاي بند سعادات است، و مصالح معاش و معاد دوستكامي دنيا و رستگاري آخرت بدو باز بسته است. و آن دو نوع است : غريزي كه ايزد جل جلاله ارزاني دارد؛ و مكتسب كه از روي تجارب حاصل آيد. و غريزي در مردم بمنزلت آتش است در چوب، و چنانكه ظهور آن بي ادوات آتش زدن ممكن نباشد اثر اين بي تجربت و ممارست هم ظاهر نشود، و حكما گفته‌اند كه التجارب  لقاح العقول و هر كه از فيض آسماني و عقل غريزي بهرومند شد و بر كسب هنر مواظبت نمود و در تجارب متقدمان تأمل عاقلانه واجب ديد آرزوهاي دنيا بيايد و در آخرت نيك بخت خيزد، و الله الهادي الي ما هو الا وضح سبيلاً و الا رشد دليلا.

و ببايد دانست كه ايزد تعالي هر كار را سببي نهاده است و هر سبب را علتي و هر علت را موضعي و مدتي، كه حكم بدان متعلق باشد، و ايام عمرو روزگار دولت يكي از از مقبلان بدان آراسته گردد. و سبب و علت ترجمة اين كتاب و نقل آن از هندوستان بپارس آن بود كه باري عز اسمه آن پادشاه عادل بختيار و شهريار عالم كامگار انوشروان كسري بن قباد را، خفف الله عنه، شعاع عقل و نور عدل حظي وافر ارزاني داشت، در معرفت كارها و شناخت مناظم آن راي صائب و فكرت ثاقب روزي كرد، و افعال و 6 اخلاق او را بتابيد آسماني بيار است، تا نهمت بتحصيل علم و تتبع اصول و فروع آن مقام را در نتوانست يافت، و آن درجت شريف و رتبت عالي را سزاوار و مرشح نتوانست گشت. و نخوت پادشاهي و همت جهان گيري بدان مقرون شد تا اغلب ممالك دنيا در ضبط خويش آورد، و جباران روزگاران در ربقه طاغت و خدمت كشيد، و آنچه مطلوب جهانيان است از عز دنيا، بيافت و آنچه از عزتهاي دنيا شايسته حمايت روبرو بدست آورد.

و در اثناي آن بسمع او رسانيدند كه در خزاين ملوك هند كتابيست كه از زبان مرغان و بهايم و حوش و طيور و حشرات جمع كرده‌اند، و پادشاهان را در سياست رعيت و بسط عدل و رأفت، و قمع خصمان و قهر دشمنان، بدان حاجت باشد، و آن را عمدة هر نيكي و سرماية هر علم و راهبر هر منفعت و مفتاح هر حكمت مي‌شناسد، و چنانكه ملوك را ازان فوايد نتواند بود اواسط مردمان را هم منافع حاصل تواند شد، و آن را كتاب كليله و دمنه خوانند.

آن خسرو عادل، همت بران مقصور گردانيد كه آن را ببيند. و فرمود كه مردي هنرمند بايد طلبيد كه زبان پارسي و هندوي بداند. و اجتهاد او در علم شايع باشد، تا بدين مهم نامزد شود. مدت درزا بطلبيدند، آخر برزويه نام جواني نشان يافتند كه اين معاني دروي جمع بود، و بصناعت طب شهرتي داشت او را پيش خواند و فرمود كه : پس از تأمل و استخارت و تدبر و مشاورت ترا بمهمي بزرگ اختيار كرده‌ايم، چه حال خرد و كياست تو معلومست، و حرص تو بر طلب علم و كسب هنر مقرر و مي‌گويند كه هندوستان چنين كتابي است، و مي‌خواهيم كه بدين ديار نقل افتد، و ديگر كتب هندوان بدان مضموم گردد. ساخته بايد شد. تا بدين كار بر وي و بدقايق استخراج آن مشغول شوي. و مالي خطير در صحبت تو حمل فرموده مي‌آيد تا هر نفقه و مؤونت كه بدان حاجت افتد تكفل كني، و اگر مدت مقام دراز شود و به زيادتي حاجت افتد باز نمائي تا ديگر فرستاده آيد، كه تمامي خزاين ما دران مبذول خواهد بود.

و آنگاه مثال داد تا روزي مسعود و طالعي ميمون براي حركت او تعيين كردند، و او بر آن اختيار روان شد، و در صحبت او پنجاه صره كه هر يك ده هزار دينار بود حمل فرمود. و بمشايعت او يا جملگي لشكر و بزرگان ملك  برفت رفتند.

و برزويه با نشاط تمام روي بدين مهم آورد، و چون بمقصد پيوست گرد درگاه پادشاه و مجلسهاي علما و اشراف و محافل سوقه و اوساط مي‌گشت و از حال نزديكان راي و مشاهير شهر و فلاسفه مي‌پرسيد و بهر موضع اختلافي مي‌ساخت و به رفق و مدارا بر همة جوانب زندگاني مي‌كرد، و فرا مي‌نمود كه براي طلب علم هجرتي نموده‌ست. و بر سبيل شاگردي بهرجاي مي‌رفت، و اگر چه از هر علم بهره داشت نادان وار دران خوضي مي‌پيوست، و از هر جنس فرصت مي‌جست، و دوستان و رفيقان مي‌گرفت، و هر يك را بانوع آزمايش امتحان مي‌كرد. اختيار او بر يكي از ايشان افتاد كه بهنرو خرد مستثني بود، و دوستي و برادري را با او بغايت لطف و نهايت يگانگي رسانيد تا بمدت اندازة راي و رويت و دوستي و شفقت او خود را معلوم گردانيد، و بحقيقت بشناخت كه اگر كليد اين راز بدست وي دهد و قفل اين سر پيش وي بگشايد در آن جانب كرم و مروت و حق صحبت و ممالحت را برعايت رساند.


[1] - علامت‌هاي ستاره بيانگر آيه و مربع بيانگر حديث است.


مراحل رشد کودکان از بدو تولدتا 6 سالگیشناسه محصول: 601142
موجود

مراحل رشد کودکان از بدو تولدتا 6 سالگی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

مراحل رشد کودکان از بدو تولدتا 6 سالگی

مراحل رشد کودکان از بدو تولدتا 6 سالگی

تكامل كودك جدا از جهان پیرامون او اتفاق نمی افتد ، او زمانی درس های لازم برای زندگی را می آموزد كه بخشی از این جهان باشد . حضور شما، والدین شما ، خواهران و برادران دیگر، دوستان و اعضای فامیل همه برای آموزش و تكامل او اساسی هستند . او نه تنها به آموزش ، بلكه به عشق و تشویق و حمایت اطرافیان نیز نیازمند است تا هرچه بیشتر شكوفا شود . همچنان كه كودك بیشتر و بیشتر رشد و تكامل  می یابد، مهارت های شما نیز به عنوان والدین ، متناسب با نیازها و احتیاجات او افزایش می یابد. تا هنگام چهار ماهگی كودك ، احتمالاً  توانسته اید یك برنامه روزانه شامل غذا دادن ، پوشك كردن ، بیرون بردن برای پیاده روی و هواخوری در پارك ، حمام كردن و خواباندن او تنظیم كنید.

 

روند تكامل

تكامل روندی خطی نیست . در برخی موارد به نظر می رسد كودك شما به عقب برگشته . برای مثال ، ممكن است كودك شما كه همیشه درطول شب به خوبی می خوابیده برای چند شب متوالی، ناگهان نیمه های شب بدون هیچ علت خاصی هرسه- چهار ساعت یك بار از خواب بیدار شود . به این ترتیب به نظر می رسد كه تكامل اوسیری روبه عقب داشته ، اما این روند تكامل در واقع رو به جلو است ؛ زیرا یكی دو هفته بعد متوجه می شوید كه هشیارتر شده و بهتر به اطرافیان خود پاسخ می دهد و در طول روز كمتر نیاز به خواب دارد .

 

اثر تولد بر كودك

انتقال از محیط داخل رحم به فضای اتاق زایمان ، تغییرات زیادی را در دستگاه های بدن نوزاد ایجاد می كند كه متعاقب این تغییرات نیازهای جدیدی نیز برای وی به وجود می آورد . مشخص ترین تغییر،  تنفس خود به خود و مستقل نوزاد است . در مدتی كه نوزاد در رحم است، ریه های وی انباشته از مایع آمینوتیك است ، این مایع در اثر فشاری كه هنگام عبور جنین از كانال زایمان بر روی قفسه سینه وی وارد می شود، خارج می گردد. با خروج نوزاد از رحم ، نخستین تنفس صورت گرفته و بلافاصله بعد از اولین عمل دم ، گردش خون جنین متناسب با نیاز نوزاد به اكسیژن در خارج از رحم ، تطابق می یابد . نوزادانی كه از طریق سزارین به دنیا می آیند. گاه برای پاكسازی ریه هایشان از مایع آمینوتیك باقیمانده ، نیاز به كمك دارند ؛ زیرا این نوزادن تحت فشار عبور از كانال زایمانی قرار نمی گیرند و طبیعتاً ریه های آنها به خوبی تخلیه نمی شود . همچنین داروهای بیهوشی به كار رفته در طی سزارین می تواند به طور موقت باعث مشكل در عمل تنفس شود. اگر كودك تحت بیهوشی عمومی به دنیا آمده باشد ، ممكن است مثل خود شما تا چند ساعت پس از زایمان كمی گیج و خواب آلوده باشد.

پس از سال اول کودک دیگر به این سرعت رشد نمی‌کند و این امری طبیعی است . در زیر نکات مهمی در رابطه با اینکه مقدار و سرعت رشد کودکتان چقدر باید باشد ذکر می گردد:

●  فقط به افزایش وزن فکر نکنید:

در یک یا چند هفته اول بعد از تولد نوزاد، ۱۰درصد از وزن او کاهش می‌یابد. اما دوباره خیلی زود این وزن از دست رفته را باز می‌یابد. به همین دلیل پزشکان اطفال انتظار دارند وزن نوزاد تا ویزیت ۴ماهگی ۲برابر شود و تا اولین تولدشان این وزن را به سه برابر برسانند.

●  جدول رشد شروع خوبی است:

پزشک کودکتان رشد او را در جدول قد و وزن بررسی می‌کند. در هر بار معاینه منحنی رشد او باید به سمت بالا بوده و در یک بار ویزیت جهش ناگهانی نداشته باشد (برای مثال از صدک ۱۰به صدک ۵۰).

آنچه نوزاد حس می كند

تماس ناگهانی هوا با پوست نوزاد برای حواس وی مانند یك شوك است . درواقع ، نوزادان اغلب در نخستین لحظات تولد ، بیشتر از هر زمان دیگری در طی روزهای نخست ، هوشیار هستند . اگر براثر زایمان ، بیش از حد خسته نیستید و كودك شما نیز هوشیار است ، از فوائد این زمان طلایی حداكثر استفاده را بكنید . او دراین زمان نسبت به لمس پوست شما ، صدا و گرمای شما بسیار حساس است . این دقایق نخستین،  فرصتی استثنایی برای  شما و كودكتان است تا با یكدیگر آشنا شوید . اما اگر این فرصت دست نداد نگران نباشید ، زمان زیادی در هفته ها و ماههای بعد خواهید داشت.

 

وزن هنگام تولد

یكی از نخستین سؤالاتی كه پس از دانستن جنس نوزاد مطرح می شود، این است كه نوزاد چقدر وزن دارد . وزن هنگام تولد مهم است ؛ زیرا معیاری برای میزان سلامت نوزاد است. اما كودكان سالم با هر شكل و اندازه ای متولد می شوند . یك كودك 3  كیلوگرمی می تواند به اندازه یك كودك 4 كیلویی سرزنده و پرسرو صدا باشد

 

20 صفحه

word


تحقیق در مورد ایران باستانشناسه محصول: 599279
موجود

تحقیق در مورد ایران باستان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

تحقیق در مورد ایران باستان

تحقیق در مورد ایران باستان
سرزمینهای اطراف خود در آسیای غربی وارد دورانی شد که تولید انبوه فلز، گذر از روستانشینی به شهرنشینی، استفاده از خط و نگارش و به کار بردن نشانه‌ها، گسترش  بازرگانی، معماری، بهره‌مندی از تاریخ، ادبیات و هنر از ویژگی‌های آن دوران است.

تحقیق در مورد عدل الهیشناسه محصول: 599292
موجود

تحقیق در مورد عدل الهی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

تحقیق در مورد عدل الهی

تحقیق در مورد عدل الهی

قرآن در موارد مختلف به این صفت الهی اشاره می کند: 2

«شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمًَا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ»

«خدا كه همواره به عدل قیام دارد گواهى مى‏دهد كه جز او هیچ معبودى نیست و فرشتگان [او] و دانشوران [نیز گواهى مى‏دهند كه] جز او كه توانا و حكیم است هیچ معبودى نیست» (آل عمران/ 18(

«وَ نَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا وَ كَفَى بِنَا حَاسِبِینَ»

«و ترازوهاى داد را در روز رستاخیز مى‏نهیم پس هیچ كس [در] چیزى ستم نمى‏بیند و اگر [عمل] هموزن دانه خردلى باشد آن را مى‏آوریم و كافى است كه ما حسابرس باشیم» (انبیاء/47(

اساسا معیار و مقیاس برای فعل الهی قرار دادن نوعی تعیین و تكلیف و وظیفه، و تحدید و تقیید مشیت و اراده برای ذات حق محسوب می‏شود. عدل، مقیاس فعل پروردگار نیست، بلکه فعل‏ پروردگار، مقیاس عدل است

معناى عدل

در مناسبات انسانی عدل عبارت است از ادا کردن حق دیگران و استیفای حق خود از دیگران. پس عادل کسى است که حقوق دیگران را پایمال نمى کند. تعریف عدالت در مناسبات انسانی با مسئله حق درآمیخته است. اما حق همیشه یک تکلیف را به دنبال خود دارد؛ من حق دارم مورد احترام واقع شوم و در مقال وظیفه دارم که احترام دیگران را نیز حفظ کنم. اما در مورد خداوند تکلیف معنی ندارد چرا که هیچ کس با خداوند در شرایط مساوى نیست تا با فلان عملِ خویش استحقاق خاصى پیدا کرده و از این طریق، خداوند مکلف شود. پس عدالت خداوند به چه معناست؟

«عدل» در لغت به معانی مختلفی بکار رفته است. برخی از معانی بکار رفته برای عدل عبارت است از تعادل و تناسب،  تساوی 3 و برابری4،  اعتدال در امور و حد وسط میان افراط و تفریط، استواء و استقامت:

«العدالة و المعادلة لفظ یقتضی معنی المساوات...فالعدل هو التقسیط علی سواء...»(مفردات راغب، ص 325(

اگر بخواهیم قدر متیقن تعاریف ذکر شده از معنای عدل را مدّنظر قرار دهیم می¬توانیم بگوییم زمانی مفهوم عدالت محقق می شود که هر چیزی در جایگاه مناسب خود قرار گیرد.

امام علی(علیه السلام) در کلماتشان به همین معنا از عدل اشاره می کنند:

«العدل یضع الامور مواضعها»؛ «عدل هر چیزی را در جایگاه ویژه خود قرار می‏دهد» (نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 437(

این معنای از عدل در کلمات فلاسفه نیز به چشم می‏خورد؛ حکیم سبزواری در تعریف عدل گفته است:

«وضع کل شی‏ء فی موضعه و اعطاء کل ذی حقّ حقّه»

«هر چیزی را در جای مناسب خود نهادن، و حق هر صاحب حقی را به او اعطا نمودن» (شرح الاسماء الحسنی، ص 54(

بطور کلی تعریف فلاسفه اسلامی از مفهوم عدل را می توان در این جمله خلاصه نمود: 

«العدل هو وضع کل شىء فى موضعه»

«عدل نشاندن هر چیز در جایگاه بایسته خودش است»

این تعریف مبتنی بر این دیدگاه است که هر چیز جایگاه مشخص و معلومی در جهان دارد و وظیفه اى معیّن به عهده اوست. در مقالات بعدی بحث عدل را مورد بررسی بیشتری قرار خواهیم داد.

 

 

 

سؤال:

با وجود این همه تبعیض و بی عدالتی که بین انسانها هست، و بسیاری همه زمینه های یک زندگی خوب را دارند و از سیری نمی دانند چه کنند، در حالی که در کنار آنها انسانها و خانواده های فراوانی در پیچ و خمهای بی شمار مشکلاتاقتصادی، اجتماعی و غیر آن کمر خم کرده و گاهی از داشتن امکانات اولی و ضروری زندگی محروم اند، چگونه از عدالت الهی سخن می گویید؟

پاسخ:

این چکیده دو غمنامه ای بود که این خواننده گرامی به قلم آورده و برای مجله ارسال کرده و خواستار پاسخ آن شده است.

برای یافتن جواب این پرسش توجه بر چند امر بایسته است:

1ـ آفریدگار بزرگ هستی اراده فرمود تا جهان آفرینش را در مظاهر گوناگون و مراتب مختلف با اشکال و صورتهای متنوع بیافریند تا عالم خلقت تک چهره و متحدالشکل نباشد. البته اختلاف و تفاوت در کارگاه هستی به معنای وجود تضاد و نفی یکدیگر و از هم گسیختگی و در هم ریختگی نیست که چنین چیزی از نظر قرآن(1) و علم مردود است. بلکه مقصود همان گونه که ذکر شد، اختلاف مراتب وجودی پدیده ها و گونه گون بودن اندازه ها، صورتها، کمیتها و کیفیتهای مظاهر آفرینش است، و این نوع از خلقت به عنوان بهترین نظام برگزیده شده است. از جماد و نبات و حیوان و انواع و اقسام بی شمار هر یک و مراتب و درجات آنها.

 

16 صفحه ورد

 


تحقیق در مورد شیوه زندگی سالمشناسه محصول: 599294
موجود

تحقیق در مورد شیوه زندگی سالم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

تحقیق در مورد شیوه زندگی سالم

تحقیق در مورد شیوه زندگی سالم

 این تحقیق در مورد  شیوه زندگی سالم  میباشد .

 

رعایت بهداشت فردی:

بهداشت فردی وبكاربستن تعالیم بهداشتی جهت سالم ماندن وحفظ تندرستی وفراهم نمودن شرایطی جهت كاهش مخاطرات بهداشت فردی كه می تواند به بهداشت عمومی مربوط شود بسیار حائز اهمیت است واز انتشار بیماری در جامعه جلوگویری می كند.

 

 

روش های تغییر:

كنترل و حفظ وزن بدن در حد مطلوب

استفاده از مواد غذایی متنوع

انتخاب رژیم غذایی مناسب كه چربی آن كم وحاوی مقادیر زیادی غلات، میوه وسبزیجات باشد.

انتخاب رژیم غذایی مناسب كه حاوی مقادیر كمی از مواد قندی، نمك وچربی باشد.

استفاده از شیرو لبنیات در رژیم غذایی روزانه.

 

به چه دلیل ما نیازمند شیوه ای سالم برای زندگی هستیم؟

همه ما مسؤلیم برای حفظ سلامتی خود چیزهایی را یادبگیریم  وبه آن عمل نماییم كه باعث حفظ سلامت وبرخورداری از سلامتی كامل می شود ودیگران را نیز تشویق و ترغیب نماییم تا با بكارگیری این روشها كه برای ادامه زندگی ضروری است در راه یك زندگی سالم، شاد وباطراوت وهدفمند گام بردارند و به دلیل ایكه كلید برخورداری از یك زندگی سالم جهت استفاده هرچه بیشتر وبهتراز مواهب زندگی انتخاب روشی مناسب وسالم است تا با اتخاذ این شیوه زندگی سالم ، احساس خوبی از زندگی خود داشته باشیم

در اینصورت است كه: خواب وبهتر و راحتتری داشته وانرژی بیشتری جهت فعالیتهای خود خواهیم داشت و همواره آرام و راحت خواهیم بود وظاهری هوشایند خواهیم داشت ، فیزیك بدنی مناسب، عضلاتی قوی ، پوستی سالم وشاداب، چشمانی شفاف و مویی سالم خواهیم داشت و همیشه شاد وخوشحال بوده ودارای یك نگرش مثبت به زندگی هستیم وانگیزه كافی جهت فعالیت داشته واین نگرش مرتباً افزایش خواهد یافت.

 

7 صفحه ورد 


logo-samandehi